Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận Thành viên:TuanUt/2015”

[[Thành viên:ILU|ILU]] ([[Thảo luận Thành viên:ILU|thảo luận]]) 06:37, ngày 5 tháng 3 năm 2015 (UTC)
:Ngay cả quy tắc [[Wikipedia:Quy_tắc_ứng_xử_trên_Wikipedia#Gi.E1.BA.A3i_quy.E1.BA.BFt_b.E1.BA.A5t_.C4.91.E1.BB.93ng_khi_bi.C3.AAn_t.E1.BA.ADp|Giải quyết bất đồng khi biên tập]] (cộng đồng thông qua), mà các bạn còn không thực hiện đúng huống hồ ý kiến mà bạn đưa ra. Sẽ như thế nào nếu các bên lại không tuân thủ quy tắc đó? Khóa bài nữa? <span style="text-shadow:gray 3px 3px 2px;"><font face="AR Cena" color="black"><b>[[User:TuanUt |Tuấn Út ]]</b></font></span><sup> [[User talk:TuanUt|Thảo luận]]</sup></span> 07:01, ngày 5 tháng 3 năm 2015 (UTC)
Như thế mới cần ý kiến của BQV/TuanUt trong một số trường hợp, như mình thấy mâu thuẫn nêu trong bài [[Đồng tính luyến ái]] các bên đều thảo luận, có lý lẽ rõ ràng và sẽ chốt được tất cả nếu BQV cho ý kiến của mình (giống như TuanUt cho ý kiến tại Ngưòi chuyển giới thì đồng thuận cuối cùng sẽ đạt được một cách nhanh chóng). Khi BQV cho ý kiến thì thường thảo luận sẽ không bị rơi vào quên lãng, và vì có bên thứ 3 nên thành viên nào đó sẽ không thể bảo thủ được ý kiến vô lý của mình mà phải ghi nhận, tiếp thu nếu đó là hợp lý. Tôi hay bất kỳ ai đều sẵn sàng tiếp thu ý kiến của MiG29VN nếu đó là hợp lý, đúng nguồn, không vặn nguồn, soạn thảo với mục đích xây dựng, trung lập.
 
[[Thành viên:ILU|ILU]] ([[Thảo luận Thành viên:ILU|thảo luận]]) 07:16, ngày 5 tháng 3 năm 2015 (UTC)
312

lần sửa đổi