Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thượng viện Tây Ban Nha”

không có tóm lược sửa đổi
n (AlphamaEditor, General Fixes)
Không có tóm lược sửa đổi
| body =
| houses =
| leader1_type = [[Chủ tịch Thượng viện Tây Ban Nha|PresidentPresidentChủ tịch]]
| leader1 = [[Pío García-Escudero]]
| party1 = ([[Đảng Nhân dân Tây Ban Nha|PP]])
==Lịch sử==
Thượng viện được thành lập theo Hiến chương Hoàng gia năm 1837 bởi Nữ vương Maria Cristina nhiếp chính Nữ hoàng Isabel II, lần đầu tiên thành lập tại Tây Ban Nha hệ thống lưỡng viện theo hệ thống Nghị viện Anh. Lưỡng viện gồm 2 viện: Đẳng cấp đại diện (Estamento de Procuradores) và Đẳng cấp hiệp sĩ (Estamento de Próceres).
 
Sau cuộc nổi loạn năm 1837, Hiến pháp mới được ban hành. Viện Đẳng cấp hiệp sĩ được đổi thành tên Thượng viện. Chủ tịch đầu tiên là José María Moscoso de Altamira.
 
Trong các bản Hiến pháp tiến theo
==Tham khảo==
{{tham khảo}}