Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thượng viện Tây Ban Nha”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| footnotes =
}}
 
'''Thượng viện Tây Ban Nha''' ({{lang-es|Senado de España}}) là thượng nghị viện của Tây Ban Nha. Cơ quan lập pháp cấu thành Quốc hội.
 
Gồm 266 nghị sĩ trong đó 208 được bầu theo phổ thông đầu phiếu và 58 được chỉ định bởi các cơ quan lập pháp địa phương. Thượng nghị sĩ có nhiệm kỳ 4 năm, và cơ quan lập pháp địa phương có thể tái bổ nhiệm bất cứ lúc nào.