Khác biệt giữa các bản “Thế kỷ 12 TCN”

n
không có tóm lược sửa đổi
(tạo trang còn thiếu)
 
n
{| class="infobox" style="clear: all"
Thế kỷ 12 TCN bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm 1200 TCN và kết thúc vào ngày cuối cùng của năm 1101 TCN
|- style="background-color: #f3f3f3"
| align="right" | <small>'''Theo&nbsp;[[thế kỷ|thế&nbsp;kỷ]]:'''</small>
| align="center" | [[Thế kỷ 13 TCN|13 TCN]] '''12 TCN''' [[Thế kỷ 11 TCN|11 TCN]]
|- style="background-color: #f3f3f3" class="hiddenStructure1"
| align="right" | <small>'''Theo&nbsp;[[thiên niên kỷ|thiên&nbsp;niên&nbsp;kỷ]]:''' </small>
| align="center" | [[Thiên niên kỷ 1 TCN|1 TCN]]
|}
 
'''Thế kỷ 12 TCN''' bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm 1200 TCN và kết thúc vào ngày cuối cùng của năm 1101 TCN
 
{{sơ khai năm}}