Khác biệt giữa các bản “Quốc lộ 45”

**Huyện [[Như Thanh]] ([[bến Sung (thị trấn)|thị trấn Bến Sung]])
**Huyện [[Như Xuân]] ([[yên Cát|thị trấn Yên Cát]]).
==Lộ trình==
;Từ Phố Rịa đến thành phố Thanh Hoá
*Km 00: Phố Rịa
*Km 06: Phố Ngọc
*Km 16: Phố Cát
*Km 34: Thành nhà Hồ
*Km 52: Cầu Si
*Km 62: Cầu Thiệu Hoá
*Km 78: Thành phố Thanh Hoá
;Từ thành phố Thanh Hoá đến
*Km 09: Cầu Cảnh
*Km 14: Cầu Vạy
 
 
==Địa danh==
Dưới đây là danh sách một số địa danh nằm cận kề đường quốc lộ 45: