Khác biệt giữa các bản “Nông dân”

 
==Lịch sử==
Tháng 10/1930, : Nghịnghị quyết về việc thành lập Tổng Nông hội Đông Dương (tiền thân của [[Hội Nông dân Việt Nam]]) được thông qua, với mục đích '''“Thống nhất hết thảy Tổng Nông Hội Đông Dương để đấu tranh, bênh vực quyền lợi hàng ngày của nông dân và để thực hiện cách mạng thổ địa”'''.
 
''Ngày 6/8/1949'', Nghị quyết số 02 – NQ/TW về việc thành lập '''Ban Nông vận [[Trung ương]]''', đặt trụ sở tại thôn [[Tân Lập]], xã [[Tân TràoTràơ]], huyện [[Sơn Dương]], tỉnh [[Tuyên Quang]] (trước đó tại tỉnh [[Thái Nguyên]]), với nhiệm vụ vận động nông dân: '''tăng gia sản xuất, tự cấp tự túc, nuôi dưỡng bộ đội, xây dựng hợp tác xã, hoàn thành giảm tô, thực hiện giảm tức, đào tạo cán bộ và thanh toán nạn mù chữ'''.
 
''Từ ngày 28/11 đến 07/12/1949'', Hội nghị cán bộ nông dân toàn quốc họp lần thứ nhất. Hội nghị đã thống nhất thành lập '''Hội Nông dân cứu quốc Trung ương''' (sau đổi tên là '''Ban Liên lạc Nông dân toàn quốc''').
 
''Ngày 21/4/1961'', thành lập chính thức '''Hội Nông dân giải phóng miền Nam Việt Nam''', thành viên của [[Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam]].
 
''Ngày 25/6/1977'', thông báo số 16 – TB/TW về việc thành lập '''Ban Trù bị Đại hội đại biểu nông dân tập thể Trung ương'''.
 
''Ngày 25/6/1979'', Ban trù bị Đại hội đại biểu nông dân tập thể Trung ương (nằm trong '''Ban Nông nghiệp Trung ương''') được tách ra, trở thành cơ quan độc lập dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Bí thư.
 
''Ngày 27/9/1979'', chỉ thị số 78 – CT/TƯ về việc tổ chức '''Hội Liên hiệp nông dân tập thể Việt Nam'''.
 
''Ngày 01/3/1988'', [[Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]] đã ra Quyết định số 42 – QĐ/TƯ về việc đổi tên '''Hội Liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam thành Hội Nông dân Việt Nam'''. Bộ Chính trị đã đồng ý lấy ''ngày 14 tháng 10 năm 1930 làm ngày kỷ niệm thành lập Hội Nông dân Việt Nam'' (theo ''Tờ trình của Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam'').
 
''Ngày 20/5/1991'', '''lễ kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam''' (14/10/1930 – 14/10/1991) cũng là ''lần đầu tiên'' được Hội tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm sự kiện trọng đại này. Lễ kỷ niệm được tổ chức tại Thủ đô [[Hà Nội]] trong đó vinh dự được có sự tham dự của '''Tổng Bí thư [[Đỗ Mười]]''' cùng bài phát biểu quan trọng.
 
Tính đến nay, [[Hội Nông dân Việt Nam]] đã qua '''5 kỳ Đại hội'''.
 
== Tham khảo ==
32

lần sửa đổi