Khác biệt giữa các bản “Nông dân”

Tháng 10/1930, nghị quyết về việc thành lập Tổng Nông hội Đông Dương (tiền thân của [[Hội Nông dân Việt Nam]]) được thông qua, với mục đích '''“Thống nhất hết thảy Tổng Nông Hội Đông Dương để đấu tranh, bênh vực quyền lợi hàng ngày của nông dân và để thực hiện cách mạng thổ địa”'''.
 
''Ngày 6/8/1949'', Nghị quyết số 02 – NQ/TW về việc thành lập '''Ban Nông vận [[Trung ương]]''', đặt trụ sở tại thôn [[Tân Lập]], xã [[Tân TràơTrào]], huyện [[Sơn Dương]], tỉnh [[Tuyên Quang]] (trước đó tại tỉnh [[Thái Nguyên]]), với nhiệm vụ vận động nông dân: '''tăng gia sản xuất, tự cấp tự túc, nuôi dưỡng bộ đội, xây dựng hợp tác xã, hoàn thành giảm tô, thực hiện giảm tức, đào tạo cán bộ và thanh toán nạn mù chữ'''.
 
''Từ ngày 28/11 đến 07/12/1949'', Hội nghị cán bộ nông dân toàn quốc họp lần thứ nhất. Hội nghị đã thống nhất thành lập '''Hội Nông dân cứu quốc Trung ương''' (sau đổi tên là '''Ban Liên lạc Nông dân toàn quốc''').
32

lần sửa đổi