Khác biệt giữa các bản “Nông dân”

 
==Thống kê==
'''[http://www.namdinh.gov.vn/Home/Solieuthongke/2012/2808/So-lieu-thong-ke-chu-yeu-nam-2011-Nong-Lam-nghiep.aspx Số liệu thống kê chủ yếu năm 2011: Nông nghiệp]:'''
{| class="wikitable"
|-
32

lần sửa đổi