Khác biệt giữa các bản “Nông dân”

không có tóm lược sửa đổi
| ''Ghi chú: (*) là năng suất lúa năm 2010''
|}
 
==Vai trò==
'''[http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Viet-nam-tren-duong-doi-moi/2014/30973/Phat-huy-vai-tro-cua-giai-cap-nong-dan-trong-xay-dung.aspx Phát huy vai trò của giai cấp nông dân trong xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay]'''
 
== Tham khảo ==
32

lần sửa đổi