Khác biệt giữa các bản “Nông dân”

Không thay đổi kích thước ,  5 năm trước
Nông dân Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong quá trình ''[[công nghiệp hóa]], hiện đại hóa'' nhất là đối với [[nông nghiệp]] [[nông thôn]], vì đây là lực lượng chiếm số lượng đa số trong cả nước và cũng chính họ đã có nhiều đóng góp đáng tự hào từ lịch sử đến hiện nay.
 
Nông dân chính là những người tích cực tham gia vào quá trình xây dựng nông thôn, chủ động, sáng tạo trong xây dựng kết cấu [[cơ sở hạ tầng]] [[kinh tế]] - [[xã hộhội]]i; trong quá trình tổ chức sản xuất công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; trong gìn giữ nếp sống [[văn hóa]], thuần phong mỹ tục và là nhân tố góp phần quan trọng vào xây dựng hệ thống [[chính trị]] - [[xã hội]] vững mạnh, bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.
 
Trong quá trình xây dựng nông thôn mới hiện nay, nông dân giữ vị trí là chủ thể. Đây là sự khẳng định đúng đắn, cần thiết, nhằm phát huy nhân tố con người, khơi dậy và phát huy mọi tiềm năng của nông dân vào công cuộc xây dựng nông thôn cả về kinh tế - văn hóa và xã hội, đồng thời bảo đảm những quyền lợi chính đáng của họ.
32

lần sửa đổi