Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thượng viện Tây Ban Nha”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| legislature = Thượng viện khóa IX
| coa_pic = Coat of Arms of the Senate of Spain.svg
| coa_res = 100px150px
| coa-pic =
| house_type = Thượng viện
| footnotes =
}}
{{Chính trị Tây Ban Nha}}
 
'''Thượng viện Tây Ban Nha''' ({{lang-es|Senado de España}}) là thượng nghị viện của Tây Ban Nha. Cơ quan lập pháp cấu thành [[Quốc hội Tây Ban Nha|Quốc hội]].
 
Gồm 266 nghị sĩ trong đó 208 được bầu theo phổ thông đầu phiếu và 58 được chỉ định bởi các cơ quan lập pháp địa phương. Thượng nghị sĩ có nhiệm kỳ 4 năm, và cơ quan lập pháp địa phương có thể tái bổ nhiệm bất cứ lúc nào.
==Lịch sử==
Thượng viện được thành lập theo Hiến chương Hoàng gia năm 1837 bởi Nữ vương [[Maria Cristina]] nhiếp chính Nữ hoàng [[Isabel II]], lần đầu tiên thành lập tại Tây Ban Nha hệ thống lưỡng viện theo hệ thống [[Nghị viện Anh]]. Lưỡng viện gồm 2 viện: Đẳng cấp đại diện (Estamento de Procuradores) và Đẳng cấp hiệp sĩ (Estamento de Próceres).
 
Sau cuộc nổi loạn năm 1837, Hiến pháp mới được ban hành. Viện Đẳng cấp hiệp sĩ được đổi thành tên Thượng viện. Chủ tịch đầu tiên là [[José María Moscoso de Altamira]].
 
Trong các bản Hiến pháp tiến theo 1845, 1856, 1869 và 1876 Thượng viện xuất hiện đồng thời là cơ quan lập pháp với [[Đại hội Đại biểu Tây Ban Nha|Đại hội Đại biểu]].
 
Trong Đệ nhị Cộng hòa, Thượng viện bị bãi bỏ ngày 27/10/1931 sau cuộc họp bỏ phiếu 150/100.
==Thành phần==
Thượng nghị sĩ được bầu theo hình thức hỗn hợp:
* Ở mỗi tỉnh, các cử tri ở tỉnh đó sẽ bầu ra bốn thượng nghị sĩ bằng phương pháp bỏ phiếu phổ thông, tự do, bình đẳng, trực tiếp và kín, theo các quy định của một đạo luật cơ bản.<br />Ở các tỉnh hải đảo, mỗi hòn đảo hoặc quần đảo có Hội đồng Cabildo hoặc Hội đồng đảo là một khu vực bầu cử để bầu các Thượng nghị sĩ; các đảo chính là Gran Canaria, Mallorca và Tenerife mỗi đảo được bầu ba thượng nghị sĩ; các đảo hoặc các quần đảo IbizaFormenteraIbiza Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote và La Palma mỗi nơi được bầu một Thượng nghị sĩ.<br />Các thành phố Ceuta và Melilla mỗi thành phố được bầu hai thượng nghị sĩ.
* Các cộng đồng tự trị ngoài việc được chỉ định một thượng nghị sĩ còn được có thêm một Thượng nghị sĩ nữa cho mỗi một triệu cư dân trong vùng lãnh thổ tương ứng của mình. Việc chỉ định Thượng nghị sĩ thuộc thẩm quyền của Hội đồng lập pháp, hoặc trong trường hợp không có hội đồng, sẽ thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý cao nhất của khu tự trị theo quy định của Quy chế riêng của mình nhưng trong bất cứ trường hợp nào cơ quan quản lý này cũng phải đảm bảo tính đại diện đầy đủ theo tỷ lệ thích hợp.