Khác biệt giữa các bản “Han Ji-hye”

không có tóm lược sửa đổi
{{chú thích trong bài}}{{Infobox actorperson
| name = Han jiJi-hye
| image = Han =Ji-hye on March 8, 2011 (2).jpg
| birth_name = Lee Ji-hye
|birht_date birth_date = ={{birth date and age|1984|066|29}}
| birth_place = [[QwangjuGwangju]], [[Hàn quốcQuốc]]
}}
| years_active = 2001–nay
| education = [[Đại học Sejong]] - Nghệ thuật phim ảnh
| agent = [http://www.wayzcompany.com/ Wayz Company]
| spouse = Jung Hyuk-joon (m. 2010)
| module = {{Infobox Korean name|child=yes|color=transparent
| hangul = 한지혜
| hanja = 韓智慧
| rr = Han Ji-hye
| mr = Han Chihye
| hangulborn = 이지혜
| hanjaborn = 李智慧
| rrborn = I Ji-hye
| mrborn = I Chihye
}}}}
{{infobox Korean name
|hangul = 한지혜