Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
Thay thế ‘(?mi)\{\{(Liên kết bài chất lượng tốt|Link GA)\|.+?\}\}\n?’ bằng ‘’.: deprecated template
{{Bảng tuần hoàn thu gọn}}
 
{{Liên kết bài chất lượng tốt|en}}
 
[[Thể loại:Kim loại yếu]]
16.070

lần sửa đổi