Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
Thay thế ‘(?mi)\{\{(Liên kết chọn lọc|Link FA)\|.+?\}\}\n?’ bằng ‘’.: deprecated template
 
[[Thể loại:Luân Đôn]]
 
{{Liên kết chọn lọc|en}}
{{Liên kết chọn lọc|eo}}
{{Liên kết chọn lọc|tr}}
{{Liên kết chọn lọc|id}}
{{Liên kết chọn lọc|ar}}
16.070

lần sửa đổi