Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
Thay thế ‘(?mi)\{\{(Liên kết chọn lọc|Link FA)\|.+?\}\}\n?’ bằng ‘’.: deprecated template
{{Đô thị của Görlitz}}
{{sơ khai Sachsen}}
{{Liên kết chọn lọc|de}}
16.070

lần sửa đổi