Khác biệt giữa các bản “Định vị (doanh nghiệp)”

==Cơ sở==
Việc định vị của doanh nghiệp phải dựa trên những hiểu biết rõ [[thị trường]] mục tiêu định nghĩa [[giá trị]] như thế nào và lựa chọn những người bán
Lưu Quang Anh-Hpaptech SDT: 0988872245
 
==Các bước thực hiện định vị==
2

lần sửa đổi