Khác biệt giữa bản sửa đổi của “IEEE 802.11”

 
===Tầng PHY===
Do tính đặc thù của mạng không dây là lớptầng PHY dựa trên sóng vô tuyến nên trong lớptầng PHY sẽ có nhiều vấn đề và kỹ thuật hiện thực khác hơn nhiều so với mạng có dây.
 
==Chú thích==