Khác biệt giữa các bản “Tiziano Vecelli”

n (Thay thế ‘(?mi)\{\{(Liên kết chọn lọc|Link FA)\|.+?\}\}\n?’ bằng ‘’.)
|PLACE OF DEATH = Venice
}}
[[Thể loại:HoạHọaItaliaÝ]]
[[Thể loại:Tín đồ Cơ đốc giáo La Mã Italia]]
[[Thể loại:Hoạ sĩ Venice]]
[[Thể loại:HoạHọa sĩ Phục hưng]]
[[Thể loại:Hoạ sĩ Nhà thờ Cơ đốc giáo La Mã]]
[[Thể loại:Người tỉnh Belluno]]