Khác biệt giữa các bản “Nguyên soái”

* [[Joseph Joffre]] ([[1852]] - [[1931]]), Đệ tam Cộng hòa Pháp
* Sir [[Harold Alexander]] ([[1891]]-[[1969]]), [[Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland|Anh]]
* Sir [[Bernard Montgomery|Bernard Law Montgomery]] ([[1887]]-[[1976]]), Anh
* [[Erwin Rommel]] ([[1891]]-[[1944]]), [[Đức Quốc Xã]]
* [[Günther von Kluge]] ([[1882]]-[[1944]]), Đức Quốc Xã