Khác biệt giữa các bản “Thi Văn Tám”

clean up, replaced: → (5) using AWB
(clean up, replaced: → (5) using AWB)
{{Viên chức |
tên = Thi Văn Tám|
hình = Anhhung ThiVanTam.jpg|
ngang = 200|
chức vụ = Thứ trưởng Bộ Công an|
ngày sinh = {{ngày sinh|1948|8|19}}|
nơi sinh = Tỉnh [[Long An]]|
chết = |
ngày chết = {{ngày mất và tuổi|2008|12|12|1948|8|19}}|
nơi chết = [[Thành phố Hồ Chí Minh]]|
vợ = |
đảng = [[Đảng Cộng sản Việt Nam]] |
}}