Nguynkimsn2003

Tham gia ngày 27 tháng 12 năm 2014
không có tóm lược sửa đổi
{{userpage}}
{{khẩu hiệu Wikipedia}}{{Tóm tắt về thành viên Wikipedia|Tên = Nguyễn Kim Sơn|Nơi ở = Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam|Lúc sinh = 31 tháng 1 năm 2003 (12 tuổi)|Ngôn ngữ = Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Pháp}}
{{khẩu hiệu Wikipedia}}
{{Tóm tắt về thành viên Wikipedia}}