Khác biệt giữa các bản “Điện li”

h
(h)
'''Điện li''' hay '''ion hóa''' là quá trình một [[nguyên tử]] hay [[phân tử]] tích một điện tích âm hay dương bằng cách nhận thêm hay mất đi [[electron]] để tạo thành các [[ion]], thường đi kèm các thay đổi hóa học khác. Ion dương được tạo thành khi chúng hấp thụ đủ [[năng lượng]] (năng lượng này phải lớn hơn hoặc bằng thế năng tương tác của electron trong nguyên tử) để giải phóng electron, những electron được giải phóng này được gọi là những electron tự do. Năng lượng cần thiết để xảy ra quá trình này gọi là [[năng lượng ion hóa]]. Ion âm được tạo thành khi một electron tự do nào đó đập vào một nguyên tử mang điện trung hòa ngay lập tức bị tóm và thiết lập [[hàng rào thế năng]] với nguyên tử này, vì nó không còn đủ năng lượng để thoát khỏi nguyên tử này nữa nên hình thành ion âm.
 
Một trường hợp điện ly đơn giản là chất có liên kết ion hoặc liên kết cộng hoá trị phân cực thành các ion riêng rẽ trong môi trường nước. Ví dụ như NaCl (muối).
Là chất mà khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li hoàn toàn ra ion.
*Dung dịch bazơ tan: NaOH, KOH, Ba(OH)2,...
*Dung dịch các axit mạnh: HNO3, HCl, HI, HClO4, HClO3, HBr,...
*Hầu hết các muối: NaCl, NaNO3,...
Các dung dịch muối điện ly mạnh là muối tạo thành bởi gốc [[bazơ]] và gốc [[axit]] mạnh.
Ví dụ:
Người dùng vô danh