Khác biệt giữa bản sửa đổi của “IEEE 802.11”

===Tầng PHY===
Do tính đặc thù của mạng không dây là tầng PHY dựa trên sóng vô tuyến nên trong tầng PHY sẽ có nhiều vấn đề và kỹ thuật hiện thực khác hơn nhiều so với mạng có dây.
 
==Các thiết bị dùng trong mạng không dây==
 
==Chú thích==