Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Nievre-stub”

Trang mới: “{{asbox | image = Blason58.PNG | pix = 40x30 | subject = địa lý tỉnh Nièvre, Pháp | qualifier = | category = Sơ khai địa lý t…”
(Trang mới: “{{asbox | image = Blason58.PNG | pix = 40x30 | subject = địa lý tỉnh Nièvre, Pháp | qualifier = | category = Sơ khai địa lý t…”)
(Không có sự khác biệt)