Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Khổng Giáp”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| tước vị = Vua Trung Hoa
| thêm = china
| hình = Khong hinh tu do.svg
| chức vị = Vua nhà Hạ
| tại vị = 1879 TCN - 1849 TCN
| kiểu tại vị = Trị vì
| kế nhiệm = [[Hạ Cao]]
| con cái = [[Hạ Cao]]
| tên đầy đủ = Hạ Khổng Giáp
| hoàng tộc = [[Nhà Hạ]]
| kiểu hoàng tộc = Triều đại
{{Thứ tự kế vị|
chức vụ=[[Nhà Hạ|Vua nhà Hạ]]|
trước = [[VuaHạ Cần nhà Hạ|Cần]]|
sau = [[VuaHạ Cao nhà Hạ|Cao]]|
năm=1879 TCN? - 1849 TCN?
}}