Khác biệt giữa các bản “Đông Hoàng, Đông Sơn”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
 
==Di tích lịch sử, văn hóa==
*Nghè Mau Rủn thờ thần Rắn tuộc làng học thôn (Hoàng Học) khá nổi tiếng<ref name=LangThanhhoaII/>.
*Đình và nghè Học Thượng thờ thần Cao Sơn<ref name=LangThanhhoaII/>.