Khác biệt giữa các bản “Tuân Úc (nhà Tấn)”

n
AlphamaEditor, General Fixes
n (AlphamaEditor, General Fixes)
Sau khi được làm Quang lộc đại phu, Úc nhận chức Chưởng nhạc sự, tu sửa âm luật, cho lưu hành ở đời. Úc từng ở trên đường nghe qua tiếng ngưu đạc <ref>Ngưu đạc, còn gọi là Ngưu (bò) linh (chuông nhỏ)</ref> của thương nhân nước Triệu, đến nay làm Chưởng nhạc, thấy âm vận chưa điều hòa, bèn nói: “Có ngưu đạc của nước Triệu thì hài hòa ngay!” Bèn hạ lệnh cho quận (quốc) Triệu đưa ngưu đạc đến, quả nhiên như lời ông!
 
Khi phát hiện cổ văn trúc thư trong mộ cổ ở quận Cấp (280), có chiếu sai Úc biên soạn lại, gọi là Trung kinh, đặt vào Bí thư. <ref>Trung kinh hay Tấn Trung kinh, nay gọi là [[Cấp trủng thư]], tức kinh văn được chép trên thẻ trúc (trúc giản), bao gồm các bộ sách [[Trúc thư kỷ niên]], [[Quốc thư]], [[Dịch kinh]], [[Mục thiên tử truyện]],... Cấp trủng thư xuất hiện sau khi triều đình nhà Tấn điều tra việc một ngôi mộ cổ ở [[nước Ngụy]] [[thời Chiến Quốc]] bị trộm</ref>
 
Sau khi nhận chức Bí thư giám, Úc cùng Trung thư lệnh [[Trương Hoa]] dựa theo “Biệt lục” của [[Lưu Hướng]], chỉnh lý việc ghi chép thư tịch; đặt ra chức Thư bác sĩ, dạy học trò [[thư pháp]], lấy thư pháp của Chung Do và [[Hồ Chiêu]] làm chuẩn mực.
 
==Chú thích==
{{tham khảo}}
<references />
 
[[Thể loại:Người Hà Nam (Trung Quốc)]]