Khác biệt giữa các bản “Mô đun cắt”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
:<math>A</math> là diện tích chịu tác động
:trong vùng tác động: <math>\gamma_{xy} = \Delta x/l = \tan \theta \,</math> = Biến dạng trượt. Ở những nơi khác: <math>\gamma_{xy} = \theta</math>
:<math>\Delta x</math> là sựđộ dịch chuyển ngang
:<math>l</math> là độ dài ban đầu.
 
Đơn vị tính của Modul ngang trong hệ SI là pascal (Pa), và thường được biểu diễn với megapascal (MPa), hoặc ngàn bảng Anh cho mỗi inch vuông (KSI). Modul ngang luôn luôn là dương, có thứ nguyên là M<sup>1</sup>L<sup>-1</sup>T<sup>-2</sup>.
 
== Giải thích ==