Khác biệt giữa các bản “Thơ song thất lục bát”

không có tóm lược sửa đổi
(bỏ đoạn chép từ ngoài (http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/htmls/dic/26713.html) thì còn đoạn chép từ Thơ)
Thơ '''song thất lục bát''' ( ''hai 7 + 6-8'') là một thể văn vần ([[thơ]]) đặc thù của Việt Nam, là một dạng biến thể của [[Thơ#Lục bát|Lục bát]] kết hợp với thơ 7 chữ theo [[Đường luật]]. Tác phẩm dịch thơ Nôm [[Chinh Phụ Ngâm]] đã được viết trong thể thơ này.
#redirect [[Thơ]]
 
Thơ song thất lục bát gồm có 2 câu 7 chữ và 1 câu 6 chữ, 1 câu 8 chữ.
 
Chữ cuối câu thất trên vần với chữ thứ 5 câu thất dưới, chữ cuối câu thất dưới vần với chữ cuối câu lục, tiếng cuối câu lục vần với chữ thứ 6 câu bát. Và chữ cuối câu bát vần với chữ thứ 5 (đôi khi chữ thứ 3) của câu thất tiếp theo.
 
Bảng sơ đồ :
:x x '''t''' x '''b''' x '''T'''
:x x '''t''' x '''T''' x '''B'''
:x '''b''' x '''t''' x '''B'''
:x '''b''' x '''t''' x '''B''' '''t''' '''B'''
:x x '''T''' x '''B''' X '''T'''
:x x '''B''' x '''T''' x '''B'''
:x '''b''' x '''t''' x '''B'''
:x '''b''' x '''t''' x '''B''' t'''B'''
 
Chú thích :
* x : Không bắt buộc
* T : vần Trắc, với các dấu thanh : Hỏi, ngã, sắc, nặng
* B : Vần Bằng, với các dấu thanh : Bằng hay huyền
* Chữ in hoa : Chữ phải giữ [[Thơ#Vần|vần]]
 
Một đoạn song thất lục bát tiêu biểu :
 
:Thuở trời đất nổi cơn gió BỤI
:Khách má hồng nhiều NỖI truân CHUYÊN
:Xanh kia thăm thẳm từng TRÊN
:Nào ai gây dựng cho NÊN nỗi NÀY
 
:Trống Trường Thành lung LAY bóng NGUYỆT
:Khói Cam Tuyền mờ MỊT khúc MÂY
:Chín tầng gươm báu trao TAY
:Nửa đêm truyền hịch đợi NGÀY xuất CHINH
:: Chinh Phụ Ngâm
 
== Liên kết ngoài ==
 
* [http://www.hopluu.net/default.aspx?LangID=38&tabId=464&ArticleID=866 Thể Thơ "thất Ngôn Xen Lục Ngôn": Sự Sáng Tạo Thể Loại Đầu Tiên Trong Lịch Sử Văn Học Việt Nam]
 
 
 
[[Thể_loại:Thơ]]
Người dùng vô danh