Khác biệt giữa các bản “Ulysses S. Grant”

n
AlphamaEditor, General Fixes
n (Thay thế ‘(?mi)\{\{Liên kết chọn lọc\|.+?\}\}\n?’ bằng ‘’.: deprecated template)
n (AlphamaEditor, General Fixes)
 
{{Tổng thống Hoa Kỳ}}
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{sơ khai Hoa Kỳ}}