Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phạm Văn Sinh (chính khách)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
}}
 
Ông '''Phạm Văn Sinh''' Sinh ngày [[20 tháng 4]] năm [[1958]] tại xã Quỳnh Minh, [[quỳnh Phụ|huyện Quỳnh Phụ]], tỉnh [[Thái Bình]]; Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh [[Thái Bình]]; Kỹ sư [[nông nghiệp]], Cử nhân luật, Cao cấp Lý luận chính trị.
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh [[Thái Bình]]; Kỹ sư [[nông nghiệp]], Cử nhân luật, Cao cấp Lý luận chính trị.
 
Tháng 3/2015, ông được phê chuẩn giữ chức Bí thư tỉnh ủy Thái Bình<ref>{{Chú thích web|url = http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/To_chuc-Can_bo/740996/ong-pham-van-sinh-duoc-bau-giu-chuc-bi-thu-tinh-uy-thai-binh|title = Bổ nhiệm bí thư}}</ref>
20

lần sửa đổi