Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phạm Văn Sinh (chính khách)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Ông '''Phạm Văn Sinh''' Sinh ngày [[20 tháng 4]] năm [[1958]] tại xã Quỳnh Minh, [[quỳnh Phụ|huyện Quỳnh Phụ]], tỉnh [[Thái Bình]];
 
4/1981-10/1984: Giảng viên Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội.
Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh [[Thái Bình]]; Kỹ sư [[nông nghiệp]], Cử nhân luật, Cao cấp Lý luận chính trị.
 
10/1984-5/1986: Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy Quỳnh Phụ.
 
5/1986-9/1986: Phó trưởng Trạm giống lúa cấp II huyện Quỳnh Phụ.
 
9/1986-6/1987: Huyện ủy viên, Phó trưởng phòng Nông nghiệp huyện Quỳnh Phụ.
 
7/1987-3/1992: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Giám đốc Công ty Vật tư dịch vụ cây trồng huyện Quỳnh Phụ; Đại biểu HĐND huyện Quỳnh Phụ khóa XIV; Đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình khóa XI.
 
4/1992-12/1995: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ, Đại biểu HĐND huyện Quỳnh Phụ khóa XV.
 
1/1996-11/2000: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ, Đại biểu HĐND huyện Quỳnh Phụ khóa XVI, Đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình khóa XIII.
 
12/2000-7/2003: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Phụ, Đại biểu HĐND huyện Quỳnh Phụ khóa XVI, Đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình khóa XIII.
 
7/2003-10/2004: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình khóa XIV nhiệm kỳ 2004-2011.
 
11/2004-12/2005: Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ tháng 12/2005.
 
1/2006-1/2007: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.
 
2/2007 – 7/2008: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
8/2008-12/2010: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.
 
01/2011 - 2/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình<ref>{{Chú thích web|url = http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/cactinhvathanhpho/tinhthaibinh/lanhdaotinhthanh?personProfileId=3089&govOrgId=1381|title = Chủ tịch tỉnh Thái Bình}}</ref>
 
Tháng 3/2015, ông được phê chuẩn giữ chức Bí thư tỉnh ủy Thái Bình<ref>{{Chú thích web|url = http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/To_chuc-Can_bo/740996/ong-pham-van-sinh-duoc-bau-giu-chuc-bi-thu-tinh-uy-thai-binh|title = Bổ nhiệm bí thư}}</ref>
20

lần sửa đổi