Khác biệt giữa các bản “Sự kiện tuyệt chủng Ordovic–Silur”

không có tóm lược sửa đổi
{{annotated image/Extinction|float=right}}
'''Sự kiện tuyệt chủng Kỷ Ordovic–Silur''', hay '''Sự kiện tuyệt chủng Ordovic''' là sự kiện tuyệt chủng lớn thứ 2 trong 5 đợt tuyệt chủng lớn trong lịch sử trái đất xét về tỷ lệ chi bị tuyệt chủng và là sự kiện lớn thứ 2 trong lịch sử tuyệt chủng sinh vật trên trái đất.<ref>History Channel's [[Mega Disasters]] program, ''"Gamma Ray Burst"'', 2007, rebroadcast: 2008-11-13. Note: The program attributes the "Ordovician extinction" (sic) explicitly as the second most grievously large extinction event after the [[Permian–Triassic extinction event]].</ref> Trong khoảng 447 triệu năm đến 443 triệu năm trước, hai đợt tuyệt chủng riêng biệt cách nhau 4 triệu năm đã diễn ra.<ref name="sole">Sole, R. V., and Newman, M., 2002. "Extinctions and Biodiversity in the Fossil Record - Volume Two, '''The earth system: biological and ecological dimensions of global environment change'''" pp. 297-391, ''Encyclopedia of Global Environmental Change'' John Wilely & Sons.</ref> Sự kiện tuyệt chủng này chỉ xếp sau [[Sự kiện tuyệt chủng kỷ Permi-kỷ Trias]], và khi chúng xảy ra cho tất cả sự sống trong biển và đại dương đã được phát hiện.<ref name="ucr">{{cite web|url= http://math.ucr.edu/home/baez/extinction|title= extinction}}</ref> Hơn 60% động vật không xương sống ở biển đã chết<ref>{{cite web|url=http://www.nasa.gov/vision/universe/starsgalaxies/gammaray_extinction.html |title=NASA - Explosions in Space May Have Initiated Ancient Extinction on Earth |publisher=Nasa.gov |date=2007-11-30 |accessdate=2010-06-02}}</ref><ref>{{cite web|url=http://arjournals.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.earth.29.1.331?journalCode=earth |title=THE LATE ORDOVICIAN MASS EXTINCTION - Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 29(1):331 - Abstract |publisher=Arjournals.annualreviews.org |date=2003-11-28 |accessdate=2010-06-02}}</ref> bao gồm 2/3 tất cả các họ [[brachiopoda]] và [[Động vật hình rêu|bryozoan]].<ref name="ucr" /> [[Brachiopoda]], [[bivalvesThân mềm hai mảnh vỏ|bivalve]], [[Động vật da gai|echinoderm]], [[Động vật hình rêu|bryozoan]] và [[san hô]] đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.<ref name="sole" /> Nguyên nhân của sự tuyệt chủng là sự chuyển động của [[Gondwana]] vào vùng cực nam, làm khí hậu trái đất lạnh đi, hình thành băng hà và sự hạ thấp mực nước biển. Sự hạ thấp mực nước biển đã xoá sổ các môi trường sống của các nhóm trên thềm lục địa.<ref name="sole" /><ref name=hanover>{{cite web|url= http://hannover.park.org/Canada/Museum/extinction/ordcause.html|title= Causes of the Ordovician Extinction}}</ref> Bằng chứng về băng hà được phát hiện trong các trầm tích ở sa mạc Sahara. Kết hợp giữa sự hạ thấp mực nước biển và tác động lạnh của băng hà có thể đã tạo ra sự tuyệt chủng hàng loạt vào kỷ Ordovic.<ref name=hanover/>
 
== Chú thích ==