Khác biệt giữa các bản “Không-thời gian”

không có tóm lược sửa đổi
 
Trong [[thuyết tương đối rộng|lý thuyết tương đối rộng]], vật thể chuyển động theo [[quán tính]] đi theo đường trắc địa kiểu thời gian.
 
== Sửa đổi cho phù hợp với Lý thuyết mới về Vũ Trụ ==
Nếu nói như các vị trên thì ta thấy rằng không thời gian dường như vẫn tách biệt với nhau
và đối với ý tưởng không - thời gian của Einstein dường như vẫn còn một khoảng cách
nào đó.
Vì là rằng hình học trong công thức tính ở trên (cả [[Albert Einstein|Einstein]] và các vị khác dựa trên việc
né tránh Tiên đề 5 của [[Euclid]] - Bây giờ là Định Lý 5 hay định lý hệ quả về 2 đường song
song) thế cho nên vẫn có 1 cái gì đó miễn cưỡng.
Ta vẫn có thể đạt được sự tương hợp với lý thuyết và hình học thực tế mà không phải
né tránh tiên đề 5 của [[Euclid]]. Hình học này được gọi là Hình Học Vũ Trụ.
Nó vừa có thể thoả mãn không thời gian phẳng với những giá trị biểu kiến chính xác,
trên một không gian hoạt động liên tục.
Và nó cũng có thể thoả mãn không thời gian cong với một sự mềm mại đáng kinh ngạc
mà không phải miễn cưỡng thay đổi với những hình hài mới của một thứ hình học khác lạ
và dường như không tự nhiên cho lắm.
Tôi muốn nói thêm về "đường trắc địa" nó không phải là thứ ta vẽ ra, nếu ta áp dụng
Hình Học Vũ Trụ thì "đường trắc địa" sẽ tự nó xuất hiện giữa các thành tố cấu tạo nên
sự kiện một cách vô cùng chính xác mà không cần thêm bất cứ sự trợ giúp nào.
Tôi định tải lên một hình ví
 
== Xem thêm ==