Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Giải thưởng Nhà nước (Việt Nam)”

n
Giải thưởng Nhà nước đổi thành Giải thưởng Nhà nước (Việt Nam): Nhà nước nào, quốc gia nào cũng có giải thưởng
(Trang mới: “'''Giải thưởng Nhà nước Việt Nam''', cùng với Giải thưởng Hồ Chí Minh là hai giải thưởng khoa học và công nghệ cao nhất của...”)
 
n (Giải thưởng Nhà nước đổi thành Giải thưởng Nhà nước (Việt Nam): Nhà nước nào, quốc gia nào cũng có giải thưởng)