Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
AlphamaEditor, General Fixes
 
{{Vua nhà Liêu}}
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
 
[[Thể loại:Vua nhà Liêu]]