Khác biệt giữa các bản “Tokugawa Ietsugu”

không có tóm lược sửa đổi
| relations = ''Cha:''<br />[[Tokugawa Ienobu]]<br />''Mẹ:''<br />[[Gekkōin]]
}}
{{nihongo|'''Tokugawa Ietsugu'''| (徳川 家綱|extra=, とくがわ いえつぐ) (8 tháng 8, 1709-19 tháng 6, 1716}}, Đức Xuyên Gia Cương,) là con trai của [[Tokugawa Ienobu]], là cháu trai của [[Tokugawa Tsunashige]], lãnh chúa Kofu.
 
{{nihongo|'''Tokugawa Ietsugu'''|徳川 家綱|extra= 8 tháng 8, 1709-19 tháng 6, 1716}}, Đức Xuyên Gia Cương, là con trai của [[Tokugawa Ienobu]], là cháu trai của [[Tokugawa Tsunashige]], lãnh chúa Kofu.
 
== Tham khảo ==