Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Doanh nghiệp nhỏ và vừa”

(→‎Tham khảo: Alphama Tool)
'''Doanh nghiệp siêu nhỏ,nhỏ và vừa''' hay còn gọi thông dụng là '''doanh nghiệp vừa và nhỏ''' là những [[doanh nghiệp]] có quy mô nhỏ bé về mặt [[tư bản|vốn]], [[lao động]] hay [[doanh thu]]. Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể chia thành ba loại cũng căn cứ vào quy mô đó là doanh nghiệp siêu nhỏ (micro), doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa. Theo tiêu chí của [[Nhóm Ngân hàng Thế giới]], doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp có số lượng lao động dưới 10 người, doanh nghiệp nhỏ có số lượng lao động từ 10 đến dưới 50200 người và nguồn vốn 20 tỷ trở xuống, còn doanh nghiệp vừa có từ 50200 đến 300 lao động nguồn vốn 20 đến 100 tỷ. Ở mỗi nước, người ta có tiêu chí riêng để xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nước mình. Ở [[Việt Nam]], theo Điều 3, Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ, qui định số lượng lao động trung bình hàng năm từ 10 người trở xuống được coi là doanh nghiệp siêu nhỏ, từ 10 đến dưới 200 người lao động được coi là Doanh nghiệp nhỏ và từ 200 đến 300 người lao động thì được coi là Doanh nghiệp vừa.<ref>[http://www.hbi.org.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=131]</ref>
 
==Vai trò==
Người dùng vô danh