Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cangas”

không có tóm lược sửa đổi
n (Alphama Tool, General fixes)
Không có tóm lược sửa đổi
city_motto = |
city_motto_means = |
image_flag = Cangas_FlagCangasDeMorrazoFlag.PNGsvg|
image_flag_size = 115px|
image_coat_of_arms = |
127

lần sửa đổi