Nad 9x

Gia nhập ngày 6 tháng 5 năm 2006
RIP MJ
(RIP MJ)
<!--------------- Welcome! --------------->
<div style="height=700px; overflow:auto; border:thin solid black; background:#FFEFD5000000">
<div style="position:absolute; z-index:100; right:150px; top:10px;" class="metadata" id="administrator">
</div>
[[Hình:Michael Jackson 1984.jpg|giữa|nhỏ|'''RIP [[Michael Jackson]]''' ([[1958]] - [[2009]])]]
 
{{9Xcol-begin}}
{{col-2}}
{{9X}}<br>{{Tổng số lần sửa đổi|9999}}
{{col-2}}{{Thành viên yêu thích Michael Jackson}}<br>{{Thành viên yêu thích Madonna}}
{{col-end}}
 
<center>
 
==<font color="white">Đóng góp chính<font>==
 
 
 
==Đóng góp chính==
{| class="wikitable"
|-
13.564

lần sửa đổi