Khác biệt giữa các bản “Dị thường từ”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
 
=== Đo từ bằng tàu thủy ===
 
Trong Đo từ bằng [[tàu thủy]] thì đầu thu được làm thành dạng con cá và kéo theo sau tàu vài trăm mét, có kèm các phao nhựa được chỉnh chọn cẩn thận để khi tàu chạy với tốc độ ấn định thì đầu thu nằm ờ độ sâu xác định, cỡ 15m. Nó luôn là thành phần trong khảo sát biển bằng tàu của tìm kiếm khoáng sản hoặc nghiên cứu địa chất biển.
Đo từ bằng [[tàu thủy]] luôn là thành phần trong khảo sát biển bằng tàu để nghiên cứu [[địa chất biển]] hoặc tìm kiếm [[khoáng sản]].
Trong* Đo từven bằngbờ [[tàu thủy]]trên biển không quá sâu thì đầu thu được làm thành dạng con cá và kéo theo sau tàu vài trăm mét, có kèm các phao nhựa được chỉnh chọn cẩn thận để khi tàu chạy với tốc độ ấn định thì đầu thu nằm ờ độ sâu xác định, cỡ 15m. Nó luôn là thành phần trong khảo sát biển bằng tàu của tìm kiếm khoáng sản hoặc nghiên cứu địa chất biển.
* Trên vùng có độ sâu nước lớn như vùng ngoài của [[thềm lục địa]] hay trên [[đại dương]], thì dùng đầu thu nước sâu (Deeptow) hoặc đầu thu kéo sát đáy (Submersible), để cho ra độ phân giải cần thiết.<ref>[http://deeptow.whoi.edu/restech.html Deeptow / Submersible Magnetic Field Studies.] Ocean Bottom Magnetology Laboratory, 2011. Truy cập 11 Feb 2015.</ref>
* Các khảo sát chi tiết phân giải cao thì cần đến các giải pháp chuyên môn đặc biệt, ví dụ để dò tìm các cổ vật nằm ở đáy biển thì đo gradient đặt trên phao và dùng tàu có độ nhiễm từ thấp.<ref>[http://www.antiquities.org.il/article_eng.aspx?sec_id=12&subj_id=250&id=1311 Eyal Weiss et al., 2007. High Resolution Marine Magnetic Survey of Shallow Water Littoral Area.] Israel Antiquities Authority. Truy cập 11 Feb 2015.</ref>
 
== Hiệu đính xử lý dữ liệu ==