Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lưu Kiều”

Không thay đổi kích thước ,  7 năm trước
n
Tư Mã Việt gởi hịch khắp nơi, soái 3 vạn giáp sĩ vào Quan đón Huệ đế, tiến quân đến huyện Tiêu. Kiều sợ, sai Lưu Hữu chống lại Việt ở Linh Bích thuộc huyện Tiêu. Lưu Côn chia quân nhắm đến Hứa Xương, được người Hứa Xương đưa vào thành. Côn từ Huỳnh Dương đi đón Việt, gặp Hữu, đánh bại và giết chết anh ta. Quân đội của Kiều tan rã, ông đưa 500 kỵ binh chạy về Bình Thị.
 
Sau khi Huệ đế về [[Lạc Dương]], ban lệnh đại xá, Tư Mã Việt phục chức cho Kiều làm Thái phó quân tư tế tửu. Sau khi Việt hoăngchết (311), triều đình phục chức cho Kiều làm Đô đốc Dự Châu chư quân sự, Trấn đông tướng quân, Dự Châu thứ sử. Kiều mất khi đang ở chức, hưởng thọ 63 tuổi. Cuối thời [[Tấn Mẫn đế]], được truy tặng Tư không.<ref>Theo '''Tấn thư quyển 5, Đế kỷ 5''', mùa xuân năm Kiến Hưng thứ 2 (314), Tấn Mấn đế phong quan chức cho tướng lãnh các nơi là [[Vương Tuấn (cuối Tây Tấn)|Vương Tuấn]], [[Tuân Tổ]], [[Trương Quỹ]], [[Lưu Côn]] mà không nhắc đến Lưu Kiều, có lẽ lúc này ông đã mất</ref>
 
==Tính cách==
62.022

lần sửa đổi