Khác biệt giữa các bản “Giáo dục Việt Nam”

(sửa đổi nhỏ)
=== Cấp tiểu học ===
{{chính|Tiểu học}}
Cấp tiểu học hay còn được gọi là cấp I, bắt đầu năm 6 tuổi đến hết năm 1110 tuổi. Cấp I gồm có 5 trình độ, từ lớp 1 đến lớp 5.
Đây là cấp học bắt buộc đối với mọi công dân. Học sinh phải học các môn sau: [[Toán học|Toán]], [[Tiếng Việt]], [[Khoa học|Tự nhiên và Xã hội]] (lớp 1, 2, và 3), [[Khoa học]] (lớp 4 và 5), [[Lịch sử]] (lớp 4 và 5), [[Địa lý]] (lớp 4 và 5), [[Âm nhạc]], [[Mỹ thuật]], [[Đạo đức]], [[Thể dục]], [[Tin học]] (tự chọn), [[Tiếng Anh]] (lớp 3, 4, và 5 một số trường cho học sinh học tiếng Anh bắt đầu từ năm lớp 1, lớp 2). Để kết thúc bậc tiểu học, học sinh phải trải qua kỳ thi tốt nghiệp tiểu học. Từ 2005 đã chính thức bãi bỏ.
 
Người dùng vô danh