Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
{{Infobox PRC province
| Header = '''宁夏回族自治区 <br />Níngxià Huízú Zìzhìqū'''<br />Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ Hồi<br />
| Name = Ninh Hạ
| Abbreviation = 宁