Khác biệt giữa các bản “Vàng tâm”

không có tóm lược sửa đổi
(Sửa những thông tin chưa được kiểm chứng, loại bỏ sửa đổi có mục đích)
'''Vàng tâm''' trong tiếng Việt là chỉ gỗ lõi của một số cây gỗ thuộc [[chi Mộc lan]] lâu năm. Nhiều khi danh từ '''Vàng tâm''' cũng được dùng để gọi luôn cho tên cây gỗ cho gỗ Vàng tâm. Vừa qua, hàng nghìn cây xanh trên đường phố Hà Nội bị chặt phá và nhiều chỗ được cho là đã thay thế bằng cây vàng tâm
*Cây ''[[Magnolia conifera]]'' (Vàngmỡ, vàng tâm).
*Cây ''[[Magnolia dandyi]]'' (mộc lan dandy, giổi dandy, dạ hợp dandy, vàng tâm)
*Cây ''[[Magnolia fordiana]]'' (mộc lan ford, giổi ford, dạ hợp ford, vàng tâm)