Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chi Dây gối”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
==Đặc điểm==
[[Tập tin:Celastrus orbiculatus.jpg|trái|nhỏ|[[Dây gối tròn]] (''Celastrus orbiculatus'')]]
Các loài này có lá đơn, hình trứng, mọc so le, thông thường dài khoảng 5-20 cm (2-8 inch). Hoa nhỏ, màu trắng, hồng hay hơi lục, mọc thành chùy hoa dài; quả là loại [[quả mọng]] màu đỏ, ba mảnh vỏ. Quả của chúng là thức ăn của một số loài chim ăn quả, nhờ cách đó hạt được phát tán theo phân chim. Tất cả các phần của cây đều có khả năng gây ngộ độc cho con người nếu ăn phải do có chứa các [[ancaloit]] như (−)-2α-(2′-pyrrolyl)-4α-methoxycacbonyl-1,3-oxazacyclohexan, 2α-(2′-pyrroly1)-4α-methoxycacbonyl-5β-[(2″-methyl)-hepty1]-1,3-oxazacyclohexan<ref>Wei-Ping Yin, Tian-Zeng Zhao, Ling-Jie Gao, Da-Peng Zou, Hong-Min Liu, Jian-Xun Kang, [http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TH7-3Y21TY4-3K&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=943597148&_rerunOrigin=google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=cdad1a7cc4a2f001fd5adb20503ed0d1 Two alkaloids from Chinese bittersweet Celastrus angulatus], ''Phytochemistry'', quyển 52, số 8, tháng 12 năm 1999, tr. 1731-1734 {{doi|10.1016/S0031-9422(99)00216-2}}</ref> hay 3-oxo-4-benzyl-3, 4-dihydro-1H-pyrrolo [2, 1-c] oxazin-6-methylal<ref>Yuanqiang Guo, Xian Li, Jinghui Wang, Jing Xu, Ning Li, [http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VSC-4FH5K49-1&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=943600507&_rerunOrigin=google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=50de1fb511cb4a7fcce2e1fe86aed250 A new alkaloid from the fruits of Celastrus orbiculatus], ''Fitoterapia'', quyển 76, số 2, tháng 3 năm 2005, tr. 273-275, {{doi|10.1016/j.fitote.2004.12.008}}</ref>. Tại [[Việt Nam]] có 8 loài.
 
==Một số loài==
18.958

lần sửa đổi