Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Bá Lăng”

*[[Chùa Xá Lợi]] năm 1958<ref>[http://www.qhkt.hochiminhcity.gov.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=578&news_id=552 Các công trình kiến trúc đẹp từ năm 1954 - 1975]</ref>
*Xây đền thờ và Bảo tàng Kalong Chàm ở [[Phan Rí Cửa|Phan Rí]] năm 1960
*[[Chùa Vĩnh Nghiêm (thành phố Hồ Chí Minh)|Chùa Vĩnh Nghiêm, Sài Gòn]] 1966-74<ref>[http://gdpt.vinhnghiemvn.com/forum_posts.asp?TID=7 Chùa Vĩnh Nghiêm]</ref>
*[[Chù An Quốc]] trong cư xá sĩ quan Chí Hòa, Sài Gòn năm 1972-1975
*[[Viện Đại học Vạn Hạnh]]
*Nới rộng thêm bảo tàng Quốc gia Việt Nam ở Sài Gòn (nay là [[Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (Thành phố Hồ Chí Minh)|Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (thành phố Hồ Chí Minh)]])<ref>[http://www.yp.com.vn/yp/dulichmuasam/V-Dulich-baotang.aspx Bảo tàng lịch sử Việt Nam]</ref> Viện Bảo tàng Huế và [[Bảo tàng Nghệ thuật điêu khắc Chăm Đà Nẵng|Bảo tàng Chàm]] ở [[Đà Nẵng]]
*[[Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam|Miếu Bà Chúa Xứ]] trên [[núi Sam]], [[Châu Đốc]] năm 1973-1975 hợp tác với kiến trúc sư Huỳnh Kim Mãng
 
===Sau năm 1975===
*Chùa Quan Âm tại [[Paris]] (Champigny sur Marne), Pháp