Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Amedeo của Bỉ”

clean up, replaced: → (2), → (5) using AWB
(clean up, replaced: → (2), → (5) using AWB)
*'''21 tháng 2 năm 1986 – 2 tháng 12 năm 1991''': ''His Imperial and Royal Highness'' Đại Công tước Amedeo của Áo-Este, Hoàng tử của Đế quốc Áo, Hoàng tử Hoàng gia của Hungary và Bohemia
*'''2 tháng 12 năm 1991 – 7 tháng 2 năm 1996''': ''His Imperial and Royal Highness'' Hoàng tử Amedeo của Bỉ, Đại Công tước của Áo-Este, Hoàng tử của Đế quốc Áo, Hoàng tử Hoàng gia của Hungary và Bohemia
*'''7 tháng 2 năm 1996 – nay''': ''His Imperial and Royal Highness'' Hoàng tử Amedeo của Bỉ, Đại Công tước của Áo-Este, Hoàng tử của Đế quốc Áo, Hoàng tử Hoàng gia của Hungary và Bohemia, Công tử xứ Modena
 
Các con của [[Hoàng thân Lorenz của Bỉ, Đại Công tước của Áo-Este]] đều sẽ được mang tước vị "Hoàng tử/Công chúa của Bỉ" theo Sắc lệnh của Hoàng gia Bỉ ban hành ngày 2 tháng 12 năm 1991. Thêm vào đó, do là thành viên của hoàng tộc Áo-Este của Đế quốc Áo nên các con của Hoàng thân Lorenz còn có thêm tước vị "Đại Công tước/Nữ Đại Công tước của Áo-Este, Hoàng tử/Công chúa của Đế quốc Áo, Hoàng từ/Công chúa Hoàng gia của [[Hungary]] và [[Čechy|Bohemia]], Công tử/Công nữ xứ Modena".<ref name="ghda"/> Thông thường, Hoàng tử Amedeo được gọi tắt là '''HI&RH Hoàng tử Amedeo của Bỉ, Đại Công tước của Áo-Este'''.
 
{{Dữ liệu nhân vật
| TÊN = Amedeo Của Bỉ, Hoàng Tử, Đại Công tước của Áo-Este
| TÊN KHÁC =
| TÓM TẮT = Hoàng tử Bỉ, Đại Công tước của Áo-Este
| LÚC SINH = 21 tháng 2 năm 1986
| NƠI SINH = Bệnh viện Đại học Saint-Luc, Woluwe-Saint-Lambert, [[Bỉ]]
| LÚC MẤT =
| NƠI MẤT =
}}
 
{{DEFAULTSORT:Amedeo Của Bỉ, Hoàng Tử, Đại Công tước của Áo-Este}}
[[Thể loại:Sinh 1986]]