Khác biệt giữa các bản “Vương quốc Hà Lan”

n
→‎Lịch sử: AlphamaEditor, General Fixes
n (Thay thế ‘(?mi)\{\{Liên kết chọn lọc\|.+?\}\}\n?’ bằng ‘’.: deprecated template)
n (→‎Lịch sử: AlphamaEditor, General Fixes)
__TOC__
==Lịch sử==
Vương quốc Hà Lan có bốn thành phần: [[Aruba]], [[Curaçao]], và [[Hà Lan]], và [[Sint Maarten]]. Các "[[quốc gia cấu thành]]" này tham gia với vai trò bình đẳng trong Vương quốc<ref>The Charter of the Kingdom was fully explained in an "EXPLANATORY MEMORANDUM to the Charter for the Kingdom of the Netherlands", transmitted to the U.N. Secretary-General in compliance with the wishes expressed in General Assembly resolutions 222 (III) and 747 (VIII). New York, ngày 30 Marchtháng 3 năm 1955 (* Ministerie van Buitenlandse Zaken, 41, Suriname en de Nederlandse Antillen in de Verenigde Naties III, Staatsdrukkerij-en uitgeversbedrijf/ ’s Gravenhage, 1956)</ref>.
 
[[Suriname]] từng là quốc gia cấu thành trong Vương quốc từ 1954 đến 1975, cho đến khi nó trở thành cộng hòa độc lập. [[Antille thuộc Hà Lan]]<ref name="Meel">Peter Meel, ''Tussen autonomie en onafhankelijkheid. Nederlands-Surinaamse betrekkingen 1954–1961'' (Between Autonomy and Independence. Dutch-Surinamese Relations 1954–1961; Leiden: KITLV 1999).</ref> từng có vai trò này từ 1954 đến 2010, cho đến khi được giải tán thành các quốc gia cấu thành Aruba (từ năm 1986), Curaçao, và Sint Maarten (từ 2010), và các đặc khu [[Bonaire]], [[Saba]], và [[Sint Eustatius]] trong Hà Lan. [[New Guinea thuộc Hà Lan]] từng là lãnh thổ phụ thuộc Vương quốc cho đến 1962 nhưng không phải là nước tự trị và không được nói đến trong Hiến chương.