Khác biệt giữa các bản “Tào Ngụy”

ll,
(ll,)
'''Tào Ngụy''' (曹魏) là một trong 3 quốc gia thời [[Tam Quốc]] trong [[lịch sử Trung Quốc|lịch sử Trung Hoa]], kinh đô ở [[Lạc Dương]]. Tào Ngụy do [[Tào Tháo]] xây dựng tiền đề nhưng con trai [[Tào Tháo]] là [[Tào Phi]] là người thiết lập nên Tào Ngụy. Tào Phi là vị hoàng đế đầu tiên của Tào Ngụy. Tào Ngụy đã bị [[Tấn Vũ Đế|Tư Mã Viêm]] xóa sổ và lập nên nhà [[Nhà Tấn|Tây Tấn]] vào tháng 2 dương lịch năm 266, sau đó thống nhất Trung Quốc. Nhà Ngụy kéo dài từ 220 đến 266 theo dương lịch, chiếm cứ vùng bắc Trung Quốc.
 
== Lịch sủusủ ==
Vào thời điểm [[nhà Hán]] suy yếu, khu vực Bắc Trung Quốc thuộc quyền kiếm soát của Tào Tháo. Nước Ngụy manh nha hình thành từ cuối thời Đông Hán.
 
Người dùng vô danh